Dụng cụ trang điểm

Có tất cả 10

Dụng cụ trang điểm The Face Shop

Một số dụng cụ không thể thiếu khi trang điểm như cọ môi, mút đánh phấn, bấm mi, chổi đánh phấn…